KHAI TRƯƠNG TROPICAL JUICE COOPXTRA TÂN PHONG

 

Ngày 11 tháng 11 năm 2019, thêm một quầy nước ép trái cây Tropical Juices tại Siêu Thị CoopXtra Tân Phong, Quận 7 đi vào hoạt động.

Toàn bộ các máy và thiết bị phục vụ cho sản xuất, pha chế đều do Zumex Tây Ban Nha cung cấp để đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, hiệu suất cao khi sử dụng.

 

 

 

Text1