Tropical Juice tham gia tuần lễ ” Uống xanh Sống Khỏe”

Hưởng ứng tuần lễ ” Uống xanh Sống Khỏe” do Aeon tổ chức. Quầy nước ép Tropical Juice cũng góp mặt tại 3 địa điểm của Aeon Mall Tân Phú, Aeon Bình Tân, AEON Bình Dương Canary.

Một số hình ảnh của quầy Tropical Juice trong tuần lễ ” Uống xanh Sống Khỏe” tại khu khuyến mại của Aeon